dimecres, 11 de novembre del 2015

Adhesió de l'AECD al manifest per a l'eliminació de la violència envers les dones

ADHESIÓ DEL MÓN DE L’ESPORT AL MANIFEST INSTITUCIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

25 de novembre de 2015

Des del món de l’esport i des de la nostra entitat manifestem la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista, perquè representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.

Treballarem per construir una societat democràtica, moderna i igualitària que faci front a la violència masclista i les desigualtats entre homes i dones.

Volem un esport que promogui els valors que l’hi són inherents com l’esforç, el respecte, el treball en equip, el sacrifici i la superació, lluny de qualsevol tipus de violència; i manifestem fermament la voluntat de treballar per eradicar-la.