Missió

Missió de l’entitat:    
Foment i desenvolupament de la pràctica continuada de l’activitat física, l’esport i les activitats culturals.

Visió:  
Volem viure a una societat en la que tothom tingui l'oportunitat d'accedir a l'esport, les activitats físiques i a activitats culturals dins de l'àmbit del lleure educatiu i la salut.

Sector d’intervenció:    
Les activitats estan adreçades al conjunt de la població però sempre s’ha una major incidència en les activitats per a nens i nenes dels 4 als 16 anys. L’entitat neix amb la voluntat d’oferir un recurs d’integració als infants del barri de Can Deu i de la ciutat. Aquesta voluntat inicial es manté en la majoria d’activitats i és explicita en alguns dels projectes com el Centre de Tarda.

Valors de l’entitat:
1.     Participació directa de les escoles (mestres, AMPA’s, pares) a l'entitat. 
2.    Entitat poliesportiva. Oferta àmplia i permetre l’elecció esportiva o d’activitat física saludable.
3.  Utilitzar l’esport i les activitats culturals com a un bon contingut per l’educació en el lleure. Potenciant l’aspecte formatiu i recreatiu de l’activitat física “esport per a tothom” i col·laborant en la formació integral dels nens. Participar competitivament en els Jocs Esportius Escolars.
4.    Treballar intencionadament l’adquisició dels valors positius que pot oferir l’esport (autocontrol, capacitat de superació, cooperació, respecte, diversió, integració, salut...)
5.    Oferir continuïtat esportiva a aquells esportistes que disposin de les capacitats necessàries i la voluntat per dedicar-se a l’esport rendiment.
6.    Complementar l’oferta esportiva amb activitats culturals i socials.
7.  Potenciar la inclusió i la cohesió social en els projectes d’educació en el lleure.  
8.  Utilitzar persones qualificades per poder aconseguir aquests principis. Oferint programacions, seguiment i control de les seves funcions.

9. Cercar solucions a les necessitats de la comunitat de manera transversal en els àmbits social, esportiu, cultural, formatiu i de lleure.
10.  Ésser una entitat oberta a la societat, mantenint comunicació i col·laboració amb entitats socials, esportives i l’administració. Treballar i potenciar la xarxa d'associacions de Sabadell i incorporar a la ciutadania.