Projectes socioculturals

El suport financer proporcionat per l'Ajuntament de Sabadell fa que aquests projectes d’ajuda a les famílies tinguin continuïtat i possible l'èxit del projecte, reconeixem juntament amb les famílies el suport concedit.

En conveni amb el Departament d'Acció SocialDiversió, Psico i famílies.

Projecte destinat a gaudir dels beneficis de la psicomotricitat per infants amb alguna necessitat educativa especial.

Les activitats de psicomotricitat poden ser molt beneficioses per a aquests infants, ja que els ajuden a comprendre millor les seves pròpies sensacions i emocions, així com a desenvolupar estratègies per regular-les de manera més efectiva.

És encoratjador veure com aquest projecte prioritza la diversió i la psicomotricitat com a elements principals. L'enfocament en l'ús de gestos, expressions facials i postures corporals per millorar la comprensió i reduir la frustració en la interacció social és particularment rellevant. A més, l'aplicació d'aquestes estratègies no només beneficia els infants amb TEA, sinó també aquells amb TDAH i altres trastorns, amb un èmfasi especial en aquells amb famílies amb dificultats econòmiques i risc d'exclusió social.

Aquest projecte no només és una oportunitat única per al desenvolupament dels infants amb necessitats especials, sinó que també és un exemple de com la col·laboració entre el sector públic i la comunitat pot tenir un impacte positiu durador.

Surt i juga amb mi.

La iniciativa d'Oci Familiar, engegada fa quatre anys, aborda l'oci i el lleure per a famílies, principalment en risc d'exclusió.

Els resultats obtinguts en aquest anys, reforcen la necessitat de continuïtat, per l’impacte positiu en dinàmica i relació familiars i amb educadors, especialment en el desenvolupament dels menors.

S'han introduït ajustos que enriqueixen el projecte, incloent la inclusió de famílies del barri i la creació d'espais per compartir experiències. L'empoderament familiar en la gestió del temps d'oci és central. L'acompanyament i l'aportació d'estratègies busca reforçar vincles i objectius familiars.

Aquesta iniciativa és vital per a aquelles famílies que necessiten alternatives d'oci de qualitat i unir-se en experiències compartides. L'impacte es reflecteix no només en els infants, sinó també en el suport mutu i la comunitat que es genera.

En conveni amb el Departament d'Educació

Centre Cultural

El Centre Cultural no només ofereix activitats recreatives, sinó que també té un enfocament integral que aborda aspectes clau del desenvolupament infantil i adolescent. A través de la participació de les famílies, la promoció d'hàbits saludables i una atenció centrada en les necessitats individuals, contribuïm a crear un entorn favorable per al creixement i el benestar dels infants i adolescents de la comunitat.

Utilitzant metodologies innovadores per orientar i acompanyar a cada infant respectant el seu nivell i ritme d'aprenentatge. Això assegura que cadascú rebi la millor atenció possible segons les seves necessitats i capacitats individuals.

Reconeixem la importància fonamental de comptar amb la participació i implicació de les famílies en el desenvolupament dels infants i adolescents. Oferim tallers, sortides i altres activitats en horaris de caps de setmana per a que les famílies també puguin participar i millorar els vincles familiars.
Podeu llegir com afegir-nos al projecte del Centre Cultural.