Àmbit socioeducatiu


Creiem en el joc com a eina per transmetre valors en el temps de lleure. Consulta quins projectes duem a terme en l'àmbit socioeducatiu per acompanyar els infants, els joves i les seves famílies.


Casals Centre Cultural Escoles espai jove
Families CADIA Xarxa Projectes