NEE i esport

Estem orgullosos de treballar amb persones amb diversitats funcionals i intel·lectuals de diferent tipologia. 

La nostra missió és realitzar activitat física amb aquestes persones, entenent l’activitat com l'acció global de diferents pràctiques esportives o exercicis que es dissenyen específicament per a persones amb diverses capacitats físiques o mentals, adaptant-les a les seves característiques individuals.

Aquest tipus d'activitat física busca proporcionar oportunitats d'exercici i participació en l'àmbit esportiu per a aquelles persones que podrien tenir necessitats especials o condicions diverses.

És important destacar que l'activitat física adaptada no només té beneficis físics, sinó que també pot contribuir al desenvolupament social, emocional i cognitiu. Aquests programes poden incloure una àmplia gamma d'activitats, com ara esports adaptats, ioga, pilates, jocs tradicionals, aeròbic i altres activitats amb suport musical, exercicis de coordinació motriu, treball de les capacitats físiques bàsiques, etc.

L'objectiu fonamental és proporcionar a les persones amb diversitat funcional o intel·lectual la possibilitat d'experimentar els avantatges de l'activitat física, que inclouen millorar la salut cardiovascular, la força muscular, la flexibilitat, l’agilitat, la capacitat de reacció, la coordinació, etc així com fomentar la confiança en un mateix i l'autonomia. A més, aquest tipus d'activitat pot ser molt gratificant emocionalment, contribuint al benestar general i a la inclusió social.

És crucial adaptar les activitats i els entorns per a les necessitats específiques de cada individu, per això els nostres tècnics analitzen cada grup i elaboren un pla específic per cadascun, buscant la màxima rendibilitat i benefici per els participants.