Condicions de la inscripció

Benvolgudes famílies,

 

Us informen de les condicions de la inscripció del vostre fill/a, a les activitats desenvolupades per l’Associació Esportiva Can Deu

 

Comunicació i dades

 

  •   Utilitzarem el CORREU ELECTRÒNIC com canal de informació
  •     La família autoritza a ser informada pels grups de WhatsApp, en cas de que sigui necessari. 
  •      Qualsevol canvi de dades s’ha de comunicar. 

Serà responsabilitat del titular (pare/mare/tutor) facilitar i mantenir actualitzades les dades per a que la comunicació pugui ser efectiva

Contacte activitats socioeducatives

 

 

telèfon:           93 724 21 50 / 607 34 42 67 Merche Luque

 

e-mail:             aecdmerche@gmail.com  ccultural.aecd@gmail.com

 

Condicions específiques activitats socioeducatives:

§  Període d’activitat:

Centre Cultural de l’1 d’octubre al 17 de juny

Activitat CADIA, el temps s’especificarà  des del Departament d’Acció Social

Espai Jove, de setembre a juny. 

Per poder assistir a l’Espai Jove, les famílies han de passar per l’Espai jove per omplir la fitxa inscripció de l’Ajuntament de Sabadell.

Les famílies es faran càrrec dels desperfectes ocasionats pels seus fills/es.

§      Autoritzem a tots el professionals del Centre Cultural (Espai Jove, CADIA i  monitors de practiques) a realitzar activitats i desplaçaments pel carrer

§        S’ha d’estar inscrit  per poder gaudir de les activitats i les condicions específiques.

§       Els educadores es reserven el dret d’admissions si no es compleixen les normes.
Si algú NO autoritza el dret d’imatge ha d’enviar un comunicat a les dades abans esmentades
.

 Contacte activitats esportives

telèfon:           93 724 21 50 /  617 572 198

e-mail:             aecdgimnas@gmail.com


horari oficina:
   PAVELLÓ NORD:  de DILLUNS a DIVENDRES de 18.00h a 20.00h

                          OFICINA CAN DEU: de DILLUNS i DIMECRES  de 15.00h a 17.00h     

 
Condicions específiques activitats esportives

 

La inscripció del soci a l’activitat escollida és per a tota la temporada 21/22 (fins la finalització el 10 de juny de 2022), assumint la totalitat de la quota de soci de la temporada que es realitzarà en 2 fraccions. 

ES RENOVARÀ LA QUOTA DE SOCI AUTOMÀTICAMENT CADA TEMPORADA. NO ES TRAMITARÀ LA BAIXA durant el període d'activitat.
 

PER TRAMITAR LA BAIXA DEL CURS SEGÜENT, S'HA D'AVISAR PER ESCRIT ABANS DEL DIA 20 DE MAIG DE LA TEMPORADA EN CURS mitjançant un escrit al següent correu electrònic: 
aecdgimnas@gmail.com

 

El soci autoritza, a que carregui al compte bancari les quotes de l'activitat escollida. EN CAS DE DEVOLUCIÓ D'UN REBUT SERÀ EL SOCI QUI ASUMEIXI EL COST D'AQUEST (3,00€)

 

Període d'activitat: del 13 de setembre de 2021 al 10 de juny de 2022. 

 

Assegurança Esportiva

- Segons el Decret 58/2010 l'entitat organitzadora d’activitats físiques o esportives ha d’exigir a totes les persones que hi participin, que siguin titulars de la llicència esportiva corresponent a l’activitat o que l’esportista acrediti individualment tenir protegides les contingències d'assistència sanitària per mitjà d’una assegurança personal.


Les persones que no compleixin aquestes condicions caldrà que subscriguin l'assegurança mèdica obligatòria que ofereix l'entitat
.   D'aquesta manera restarà habilitat per la pràctica de l’activitat física i esportiva, pel mateix període assegurat.

 

Un cop liquidat el primer pagament, l'assegurança serà efectiva a partir dels 7 dies hàbils.

 

Normativa ús espais esportius

·         No es permet l’accés a les sales amb calçat de carrer. S’ha d’utilitzar equipament esportiu. Es recomana l’ús de tovallola.

·         En finalitzar la sessió, cal recollir el material.

·         No es permet entrar a la sala amb motxilles, ampolles de vidre o menjar. IMPORTANT: Mai deixeu res als vestuaris, ja que aquests romandran oberts a tothom.

·         L’entitat no es responsabilitza dels objectes extraviats o oblidats a la instal·lació.

·         No es pot menjar als vestidors ni a la instal·lació.

·         El punt de trobada serà l’entrada de la instal·lació. Evitem que pares/mares entrin a la zona restringida. Si els vostres fills són massa petits per canviar-se sols, podreu entrar de forma excepcional als vestidors però mai passar a la zona d’accés a les sales.

I el més important, a les zones d’espera s’ha de mantenir l’ordre, eviteu fer massa soroll, jugar i córrer pels passadissos

Mesures de seguretat i protocol COVID

Mantenir sempre una distància mínima de 2 metres (totes les sales garanteixen l’aforament marcat per la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya) .

Si us plau, no vinguis a realitzar activitat si tens símptomes o sospites d’infecció per COVID-19.

Desinfecta les teves mans i el material esportiu (abans i després de la sessió ). Utilitza el desinfectant que t’indicarà el teu monitor/a de referència a totes les sales d’activitats dirigides o pistes esportives.

Entrena sempre amb la teva tovallola, serà obligatori l’ús de la mateixa per realitzar activitat diària.

La mascareta la deuràs utilitzar pels desplaçaments dins la instal·lació o el vestuari/asseu ja que no es pot garantir la distància mínima de 2 metres.

Si estàs realitzant activitat física a l’exterior i pots garantir aquesta distància mínima, no caldrà la utilització de la mascareta.

Segons normativa vigent també ens haureu de fer arribar per correu electrònic la Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per laCovid-19, vostra i/o del menor que realitzi activitat, adjunta en aquest correu. Aquesta és necessària abans de l’inici de classes. Si no disposem d’aquesta, la persona podrà omplir-la el mateix dia o s’haurà d’esperar a la propera sessió per començar l’activitat. Descarrega-la aquí.

 PROTECCIÓ DE DADES 

De conformitat amb la llei orgànica de Protecció de dades 15/1999 de 13 desembre i la seva normativa de RD 1720/2007 21 de desembre, informem que les seves dades personals i/o imatge fotogràfica adjunta al full d’inscripció són incorporades a un fitxer on la titularitat pertany a l’Associació Esportiva Can Deu. Aquestes dades seran tractades amb seguretat i amb la finalitat de complir amb la prestació de serveis propis de l’entitat, les gestions mantingudes amb vostè como soci de l’Associació Esportiva Can Deu i les relacionades amb competicions esportives. Si vostè, com a titular dels drets reconeguts a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, no desitja l’enviament d’aquesta informació, comuniqui-ho, dirigint-se a la junta gestora, responsable del fitxer: Associació Esportiva Can Deu amb domicili a Plaça Castanyers, local 2 baixos (Sabadell) o a través de l’adreça de correu electrònic aecandeu@gmail.com 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada