dimecres, 20 de gener del 2016

Què penseu de la gestió del nostre municipi?

La regidoria de participació de l’Ajuntament de Sabadell posa en marxa el procés Posem llum a l’Ajuntament – Auditoria ciutadana de Sabadell amb la participació de la ciutadania per revisar i millorar la gestió de l’administració local. Amb aquesta auditoria es pretén conèixer quina percepció de la ciutat tenen els veïns i veïnes de Sabadell i com veuen l’actuació municipal. 

Per aquest motiu, s’obre un procés de participació amb el qual es podrà elaborar una relació de propostes i millores que permetin aplicar canvis. El procés participatiu consta de dues fases:

FASE 1: QÜESTIONARI CIUTADÀ . Del 18 de gener al 13 de febrer, el qüestionari es pot contestar en línia a l’adreça: http://www.consensus.cat/sabadell/index.php?option=com_surveys&act=view_survey&Itemid=50&survey=32 i també en format paper a diferents equipaments municipals

 FASE 2: JORNADES DE TREBALL PARTICIPATIVES. Del 27 de febrer al 24 d’abril per àmbits. Les inscripcions a les diferents jornades es poden fer a través de la següent adreça:http://www.consensus.cat/sabadell/index.php?option=com_surveys&act=view_survey&Itemid=50&survey=33  fins la mateixa setmana de cada jornada, o bé en format paper del 18 de gener al 13 de febrer als diferents equipaments municipals.

La informació del procés la podeu trobar a:

Us agraïm la vostra col·laboració i us animem a participar en aquest procés, el resultat del qual és d’interès de tots i de totes.