divendres, 23 de febrer del 2024

EDUCACIÓ EMOCIONAL

 L'educació emocional és fonamental per al desenvolupament integral dels individus, ja que els ajuda a entendre, expressar i gestionar les seves emocions de manera saludable.

Treballem en activitats que permetin als nens i nenes identificar i explorar les seves emocions, nosaltres com a educadores pensem que és molt important per al seu creixement emocional i social. A més, desenvolupar empatia cap a altres persones els ajuda a relacionar-se millor amb els altres i a construir relacions positives.

Fomentem habilitats per a la resolució de conflictes d'una manera constructiva. Aprendre com abordar els conflictes de manera respectuosa i dialogant és una habilitat clau per a la vida quotidiana i les relacions personals i professionals futures.

Continuar amb aquest tipus d'activitats segurament beneficiarà els nens i nenes en el llarg termini, proporcionant-los eines valuoses per afrontar els reptes emocionals i relacionals al llarg de les seves vides.