Història de l'AECD

Una mica d'història de l'Associació Esportiva Can Deu

En els primers temps erem l' "Escola Esportiva". Primer logo de l'Associació Al 1990 va aparèixer a Can Deu l'Associació Esportiva l'Esquirol, un projecte elaborat per pares i mares d'alumnes de les escoles de la Zona Nord de Sabadell (Sant Julià, Can Deu i Floresta) que pretenia organitzar activitats esportives i extraescolars per als seus fills i filles, i que ja es venia gestant des del 1987 en diverses trobades i reunions d'aquestes famílies. Aquesta entitat seria la precursora de l'actual Associació Esportiva Can Deu, amb estatuts inscrits a la Secretaria General de l'Esport el 15 de març de 1991 i amb acta fundacional del 22 de setembre de 1990.
Durant aquests més de trenta anys l'entitat ha anat creixent alhora que ho feia la il•lusió i col•laboració dels veïns en aquest nou projecte que prometia un gran dinamisme per al barri. Precisament aquest ha estat un dels principis de l'Associació Esportiva Can Deu, la dinamització del seu entorn i l'aportació d'uns mínims de socialització mitjançant la pràctica esportiva, que segons els directius de l'entitat "l'esport és el primer esglaó, perquè els veïns de tota la zona de Can Deu i Sabadell puguin assolir uns hàbits sociculturals més endreçats, ampliats i amb més possibilitats d'expressió, satisfacció i igualtat amb la població d'altres zones de Sabadell"

Amb els temps els límits s'anaven ampliant, i així l'entitat ha arribat a una gran dimensió i una sòlida estructura que li ha permès engegar i completar projectes ambiciosos. Des de 1993 realitzem el Casal d'Estiu, que pels seus plantejaments inicials i els seus valors va suposar una gran innovació, no només al barri, sinó a un context més ampli de Sabadell i d'altres entitats dedicades a aquest tipus d'activitats.

Actualment, l'Associació Esportiva Can Deu compta amb més de mil vuitanta socis, però són més de 1600 les persones que fan servei d'alguna de les prestacions de l'entitat, qui amb més de trenta anys d'història ha aconseguit l'objectiu principal de dinamitzar el barri i, fins i tot, ampliar les seves activitats a la resta de la ciutat.

La tasca social de l'entitat comença des del plantejament de l'esport, que renunciant a posicionaments d'alta competició en busca de reconeixents esportius i econòmics, ha optat per una filosofia molt més basada en l'esport de divulgació i d'integració de pautes socials bàsiques, com el companyerisme, el respecte a la diversitat i unes pautes bàsiques d'higiene

Aquesta filosofia es difon ja des de la iniciació esportiva, amb infants des de quatre anys, i amb totes les seccions esportives, que avui dia ja cobreixen a més, els serveis de: futbol sala, bàsquet, voleibol, aeròbic, gimnàstica rítmica, karate, taekwondo, hip hop, manteniment, casal d’estiu, natació a l'estiu... Moltes d'aquestes disciplines es poden oferir gràcies als convenis que l'entitat manté amb l'Ajuntament de Sabadell que permeten la gestió de l'escoles esportives municipals, els programes de manteniment d'adults i els programes aquàtics.

Un petit album amb algunes fotografies dels inicis de l'entitat  (enllaç)

A l'esfera cultural, l'AECD també ha aconseguit una gran capacitat d'actuació, des del Centre Cultural, on es promouen activitats culturals, recreatives i lúdiques per a infants i les seves famílies  amb la intenció de complementar la seva formació.

Centre de Tarda de Can Deu, gestionat des de 2003 en concurs amb el Departament de Serveis Socials, sent un espai d’acollida física i afectiva, on es desenvolupen, sota uns criteris normalitzadors i integradors, i amb unes funcions preventives i educatives de les possibles disfuncions psicosocials. Es realitza una atenció individualitzada que potencia el desenvolupament personal dels infants on s’intenten suplir les mancances dels infants amb menys oportunitats familiars.

Centre de Tarda Can Puiggener que el va inaugurar la nostra entitat i gestionat amb molt d’èxit durant 5 anys.

Espai psicomotricitat, des de l’any 2004 hem portat a terme diferents activitats amb infants d’1 a 3 anys, la proposta va iniciar-se pels pares i mares que volien que aprofitéssim l’espai als matins per fer activitats pels germanetes i germanets petits dels ja participants.
Treballem en base a la psicomotricitat, ja que som una entitat esportiva, la pràctica psicomotriu és un vehicle de comunicació corporal, verbal i escrita, ja un dels objectius fonamentals de l’educació es la comunicació mitjançant els múltiples llenguatges al seu abast, corporal, gestual, rítmic, plàstic.

Centre de Joves,  des de l’inici de les activitats de la entitat els joves,  juntament amb els infants han sigut el principal objectiu, des de que es realitzen tasques al Centre de Tarda encara ha sigut més latent  la necessitat de no deixar de banda als pre-adolescents,  quan comencen  l’Institut.
És molt necessari un treball directe amb aquest col·lectiu per tal de prevenir o acompanyar en situacions complexes d’absentisme escolar, desmotivació per la formació reglada, dificultats en les dinàmiques familiars. Així doncs van aconseguir el préstec d’una sala al Centre Cívic de Can Deu per desenvolupar algunes activitats per aquest col·lectiu, encara que faltes recursos econòmics.

Secció Social Programen conjuntament amb les famílies dels participants  diverses sortides o trobades per compartir comunicació directa i afectiva.
Altres projectes com els campionats esportius de promoció de l’esport base, Ludoestiu, Casal d’hivern, l’organització d’esdeveniments esportius-culturals al barri i a les escoles... però l'entitat hi fa front perquè ha trobat les pautes per a una gestió efectiva i coherent amb els seus objectius, però sobretot, perquè troba el suport de conciutadans que entenen la necessitat de les tasques dutes a terme des de l'AECD i s'involucren cada cop en projectes més ambiciosos.

Sortides i colònies. També organitzem des de fa molts anys diferents sortides en moments diversos del curs. Algunes son amb els grups d'infants que participen de les activitats programades, però altres son sortides en família amb la idea de generar espais d'oci saludable per a tothom. A més, a l'estiu s'organtiza una estada a una casa de colònies on un equip acompanya el dia  a dia i organitza activitats.


Aquest ventall d’activitats i esportistes han portat a l’AECD a estar reconeguda els darrers vint anys a la Festa de l’Esport Sabadellenc on les darreres divuit edicions ha estat sempre entre les 10 entitats finalistes, destacant varies vegades la 2ª o 3a. plaça.
Així, mentre els ideals i objectius inicials continuïn existint al nostre entorn, l'AECD continuarà treballant per aconseguir-los alhora que assumeix nous reptes i s'adapta a un marc social, esportiu, cultural i de gestió cada cop més complex.

Presidents de l'Associació Esportiva Can Deu des de la seva fundació:
1990 a 2003: José María Trabajo (Medalla de la ciutat de Sabadell 2004)
2003 a 2011: Isabel Ortíz
2011 a 2012: Mercedes Luque
2012 a l'actualitat: Marc González