Projectes

Projectes en els actualment estem treballant

  • Potenciar l'Espai Joves Nord
  • Projectes d’innovació en l’àmbit del lleure educatiu
  • Projectes en col·laboració amb altres entitats de ciutat
  • Adaptar el programa esportiu a les nova realitat i demandes dels socis
  • Potenciar l’esport integració i l’esport salut
  • Participar activament als grups de treball proposats per l'Ajuntament