Transparència

                        


Associació Esportiva Can Deu  (AECD)
Adreça: Plaça Castanyers, local 2 baixos. 08207 Sabadell
Telèfon:            93 724 21 50
Adreça electrònica entitat:           aecandeu@gmail.com

Web:                                       

Data de constitució: 22-09-1990

Forma jurídica: entitat privada sense finalitat de lucre

Registre d’entitats a la Direcció General de l’Esport amb el número 6.680 com entitat esportiva.

Estatuts de l'entitat:  Estatuts i Acta Fundacional.


L’àmbit principal d’actuació radica a Sabadell, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Registre d’entitats a la ciutat de Sabadell amb el número:   426

Nombre de socis any 2021:  545Junta directiva  (inici del mandat el 29 de febrer de 2012, reelecció 5 març del 2018):

President:      Marc González

Secretaria:    Merche Luque        

Tresorer:       Manolo Barcia

Vocals:          Raquel Aguilar i Pere PuigEquip de direcció i gestió
Directora tècnica Esportiva:  Raquel Jiménez
Directora tècnica Soci Cultural:  Merche Luque

Informació pública de: Contractes de l'entitat, Subvencions de l'entitat i Convenis de l'entitat   document

Diploma PROTEGEmos que garanteix una política institucional de protecció i bon tracte a la infància i adolescència.

Memòria d'activitats de la temporada 2020-2021Informació econòmica darrera temporada